Si e bëjmë

Nga angazhimi në kërkime dhe kuptimi i konsumatorit deri tek prodhimi i mykut dhe prodhimi masiv i produktit, ne kujdesemi maksimalisht për paketimin tuaj.

3

Kuptoni produktin

Paketimi është më shumë sesa një mbrojtje e produktit; është një kanal për markën tuaj për të komunikuar me klientët e saj dhe shërben si një mjet integral i marketingut. Ne kalojmë nëpër studimin e thelluar të produktit në bashkëpunim me klientin.

Prodhimi i mykut

Vizatimi i dorëzohet ekipit tonë të dizajnit në shtëpi që kanë një përvojë të kombinuar të industrisë prej mbi 10 dekadash dhe janë të njohur me preferencat e dizajnit demografik të vendeve të shumta. Myku do të riparohet vazhdimisht. Në fund, zhvillohet një model i modelit.

2
4

Launch Prodhimi

Miratimi i mostrave të mykut të prototipit të dizajnit, paketimi testohet më tej për forcën, estetikën, efikasitetin dhe lehtësinë e përdorimit. Së fundmi, paketimi shkon për prodhim në njësinë tonë të prodhimit më të fundit, duke iu përmbajtur testeve të rrepta të cilësisë. Ne gjithashtu ofrojmë një shpërndarje masive të produktit pas-prodhimit.